Prehliadka závodu

Standard Factory

Štandardná továreň

Material warehouse

Sklad materiálu

Sewing workshop

Šijacia dielňa

Inspection and packaging workshop

Inšpekčná a baliaca dielňa

Finished products warehouse

Sklad hotových výrobkov